Cathco. Inc. v. Valentiner. etc., 944 P2d 365 (Utah Supreme Court 1997).

Skip to content